Disclaimer Nieuwe Schoolfoto

Inleiding


Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de websites van Nieuwe Foto B.V. (hierna: "Nieuwe Foto"), in het bijzonder www.nieuwefoto.nl, www.nieuweschoolfoto.nl, www.nieuwebedrijfsfoto.nl en www.nieuwefamiliefoto.nl (hierna: de "Websites"). Door de Websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je de toepasselijkheid van deze disclaimer goed te keuren en daarmee akkoord te gaan. 

Inhoud en gebruik Websites
Nieuwe Foto is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de op de Websites aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de Websites auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van de Websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Foto. 

De informatie op de Websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de Websites is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij verzoeken je om onjuistheden door te geven aan ons. Op de Websites is daarvoor een contactformulier beschikbaar. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de Websites ontleend worden. Nieuwe Foto garandeert evenmin dat de Websites foutloos of ononderbroken functioneren. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Nieuwe Foto geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Nieuwe Foto kan worden afgedwongen. Dat geldt ook voor getoonde afbeeldingen. De op de Websites getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren producten. 

Aansprakelijkheid informatie en/of afbeeldingen op de Websites gebaseerd op welke grond dan ook (bijvoorbeeld vermeende onjuistheid of onvolledigheid) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Hyperlinks
Op de Websites kunnen verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden opgenomen zijn. Dergelijke links worden veelal voor jouw gemak opgenomen. De informatie op websites van derden is door Nieuwe Foto niet nader beoordeeld of gecontroleerd. Over de informatie heeft Nieuwe Foto ook geen controle. Via de adresbalk van je browser kun je controleren of je je nog op een website van Nieuwe Foto bevindt. 

Wijzigingen
Deze disclaimer kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 26-04-2017. 

Toepasselijk recht
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of verbandhoudende met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd e aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.